มันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ:

Bare feet - ด้วยรัก

ฉันรักสำเร็จความใคร่มี: