มันอาจจะเป็นที่น่าสนใจ:

หลับอยู่ - ด้วยรัก

ฉันรักสำเร็จความใคร่มี: